19 Tháng Mười, 2017

DỊCH VỤ KHAI BÁO HẢI QUAN

Bạn cần thông quan cấp tốc?

dia-ba-hot-da-ha-quan

Với mạng lưới thông quan điện tử, các chuyên gia giàu kinh nghiệm của công ty chúng tôi sẽ hỗ trợ thực hiện thông quan cho hàng hóa của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả. Bằng cách nào ư? Bằng cách sử dụng những sáng kiến mới nhất về thông quan, đồng thời chúng tôi cũng kiểm tra hàng hóa của bạn để đảm bảo chúng tuân thủ đúng luật.GLOBALCOM cung cấp dịch vụ thông quan bao gồm:

  • Đánh giá hàng hóa theo luật
  • Phân loại hàng hóa
  • Đánh giá thuế phù hợp
  • Làm thủ tục nhập/xuất
  • Làm thủ tục tạm nhập/tái xuất
  • Thông quan tại cảng
  • Bảo quản, lưu giữ tài liệu
  • Dịch vụ tư vấn
Dịch vụ Related