19 Tháng Mười, 2017

Vận chuyển hàng đồ dùng gia đình và tài sản cá nhân

Dịch vụ vận chuyển của chúng tôi mang đến mạng lưới hỗ trợ toàn cầu và chăm sóc chất lượng tương tự với dịch vụ tái vận chuyển đồ dùng gia dụng, đồ dùng cá nhân. Các dịch vụ vận chuyển đường biển, đường không và đường bộ sẽ được kết hợp, hàng hóa vẫn nằm trong Hệ thống của Globalcom Logistics. Điều này đảm bảo vận chuyển an toàn, nhanh chóng và tiết kiệm đồ gia dụng.

  • Ước tính miễn phí
  • Dịch vụ vận chuyển từng nhà
  • Đóng gói & đóng thùng
  • Nguyên liệu đóng gói theo thết kế của hải quan giảm hàng hóa cồng kềnh
  • Xử lý đặc biệt hàng hóa có giá trị
  • Thời gian nhận hàng theo kế hoạch tạo thuận tiện cho khách hàng
  • Tài liệu, khai báo hải quan và các chi phí vận chuyển tất cả đều được bao gồm trong một bưu kiện.
Dịch vụ Related